Kokkolan kaupunki

Kokkolan kaupunki hankkeen kuntarahoittajana

Kokkolan kaupunki toimii Kokkolan kehitysyhtiö Kosekin kanssa kuntarahoittajana kaupungin alueella toteutettavissa kehittämishankkeissa. Kaupunki rahoittaa hankkeita, jotka ovat EU-ohjelmien mukaisia. Hankkeilta ei edellytetä samassa määrin välitöntä yrityskytkentää kuin Kosekin rahoittamissa hankkeissa. Hankkeiden tulee vahvistaa kaupungin elinvoimaa. Lisäksi hankkeiden tulee olla kaupungin strategian ja tavoitteiden mukaisia.

Kuntarahaa haetaan hankkeisiin, joissa kaupunki toimii ainoastaan projektin osarahoittajana jonkun muun tahon toteuttamassa hankkeessa. Tyyppiesimerkki tällaisesta on oppilaitoksen tai tutkimuslaitoksen hanke.

Hankkeen toteuttajan on hyvä olla yhteydessä Kokkolan kaupungin edustajiin jo hankkeen valmisteluvaiheessa, jossa varmistetaan kaupungin kannalta tarpeellinen tiedon saanti sekä hankkeen sopivuus kaupungin strategioihin ja tavoitteisiin.

Lopullisen päätöksen kuntarahasta tekee Kokkolan kaupunginhallitus.