Kannus

Kuntarahoituksen hakuprosessi Kannuksessa

Hankkeet hakevat kuntarahaa seuraavasti:

Hankkeiden hallinnoijat hakevat kuntarahoitusta hankkeisiin kpkuntaraha.fi -järjestelmän kautta. Tarvittaessa, ennen kuntarahahakemuksen käsittelyä ja päätöksentekoa Kannuksenkaupunginhallituksessa, pyydetään hanketoimijaa esittelemään hanketta asian valmistelijoille suullisesti. Kannuksen kaupungille saapuneen kuntarahahakemuksen valmistelee kaupunginjohtaja ja yritysasiamies. Kuntarahapäätösten valmistelussa yhteyshenkilönä hanketoimijoiden suuntaan toimii kaupunginjohtaja. Kuntarahapäätökset tekee Kannuksen kaupunginhallitus. Päätöksen jälkeen kuntarahapäätösten valmistelija tiedottaa kaupunginhallituksen tekemät päätökset hankkeiden hallinnoijille sähköpostitse/puhelimitse.