KOSEK

KOSEK kuntarahoittajana

KOSEKin tehtävä kuntarahoittajana on valvoa elinkeinoelämän etua hankerahoitusprosessissa. Kuntarahoitus kohdistetaan KOSEKin strategiassa ja kaupungin elinkeino-ohjelmassa asetettuihin kehittämiskohteisiin. KOSEKin kuntarahoituksella halutaan erityisesti tukea yritysten kasvua, kansainvälistymistä, verkottumista ja innovaatioita.

Kuntarahoituksen hakuprosessi

Hakemus tulee jättää kuntarahoittajille viimeistäänkin samanaikaisesti päärahoittajalle suunnatun hakemuksen kanssa. Pääsääntöisesti päärahoittajat vaativatkin kuntarahoituspäätökset ennen omaa päätöksentekoaan. KOSEKiin saapuneen hakemuksen valmistelevat hankekoordinaattori sekä yrityskehittäjä, jonka vastuualaan projekti aihepiiriltään kuuluu.

Kaikilta hakijoilta edellytetään suullista esittelyä valmisteilla olevasta hankkeesta KOSEKin hankeryhmälle. Tällä menettelyllä pyritään varmistamaan tarpeellinen tiedonsaanti hankkeesta ennen päätöksentekoa. Näin pystytään entistä paremmin myös välttymään päällekkäisyyksiltä sekä löytämään synergioita hankkeiden välillä.

Esittelyaika varataan rekisteröimällä hanke kpkuntaraha.fi –järjestelmään. Hakemuksen täytön aluksi KOSEKilta kuntarahoitusta haettaessa tarjolle tulee esittelyajan varauskenttä, josta seuraavan vapaan ajan voi hankkeelle varata. Esittelyt pidetään pääsääntöisesti kunkin kuun ensimmäisenä maanantaina kello 10-12. Yksittäisen hankkeen esittelyyn on varattu aikaa 30 minuuttia.

Esittelyn jälkeen KOSEKin yrityskehittäjä valmistelee hankkeen hankeryhmään joka koostuu KOSEKin toimitusjohtajasta, yrityskehittäjistä sekä hankekoordinaattorista. Kun hakemus on käsitelty hankeryhmässä, yrityskehittäjä esittelee hankkeen KOSEKin hallitukselle, joka tekee kuntarahoituksesta lopullisen päätöksen.

Hakemus käsitellään luottamuksellisesti hyvää hallintotapaa noudattaen. KOSEK pidättää kuitenkin itsellään oikeuden vaihtaa tietoa hankkeen päärahoittajan sekä hankesuunnitelmassa esitettyjen kohderyhmien ja sidosryhmien kanssa.

KOSEK arvioi hankkeita ja myöntää kuntarahoitusta KOSEKin hallituksen asettamin ehdoin. Arvioinnissa tarkastellaan muun muassa hankkeen tavoite-asettelua, resursointia, riskiarviota, hankkeen pysyvyyttä sekä toimintaympäristön kilpailutilannetta. Erityisten valintaperusteiden avulla määritetään kuinka hyvin hanke tukee yritysten kansainvälistymistä, kasvua, uuden liiketoiminnan syntyä sekä yritysten välistä verkottumista. HUOM! KOSEK ei tee hankkeen rahoituskelpoisuusarviointia, sen tekee aina päärahoittaja.

KOSEK:n hallituksen asettamat ehdot kuntarahoitukselle »